Tingkatan 4 – 7PJ4

Bab 1 : Warisan Negara Bangsa
1.1 Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat
1.2 Ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka
1.3 Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-undang
1.4 Peranan Pemerintah dan Rakyat

Bab 2 : Kebangkitan Nasionalisme
2.1 Maksud Nasionalisme
2.2 Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat
2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia
2.4 Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
2.5 Kesedaran Nasionalisme di Negara Kita
2.6 Faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme
2.7 Perkembangan Nasionalisme
2.8 Kesan Perkembangan Nasionalisme

Bab 3 : Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di Negara Kita
3.1 Nasionalisme di Negara Kita Sebelum Perang Dunia
3.2 Latar Belakang Perang Dunia
3.3 Perang Dunia Kedua
3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik
3.5 Faktor Kedatangan Jepun ke Negara Kita
3.6 Dasar Pendudukan Jepun di Negara Kita
3.7 Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun
3.8 Perkembangan Gerakan Nasionalisme Tempatan dan Pendudukan Jepun
3.9 Keadaan Negara Kita Selepas Kekalahan Jepun

Bab 4 : Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita
4.1 British Military Administration (BMA)
4.2 Gagasan Malayan Union
4.3 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Malayan Union
4.4 Penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British
4.5 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sarawak
4.6 Penyerahan Sabah kepada Kerajaan British
4.7 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sabah

Bab 5 : Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.1 Latar Belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.2 Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.3 Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.4 Kesan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bab 6 : Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat
6.1 Kemasukan Pengaruh Komunis di Negara Kita
6.2 Ancaman Komunis di Negara Kita
6.3 Usaha Menangani Ancaman Komunis
6.4 Kesan Zaman Darurat terhadap Negara Kita

Bab 7 : Usaha ke Arah Kemerdekaan
7.1 Latar Belakang Idea Negara Merdeka
7.2 Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
7.3 Sistem Ahli
7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan
7.5 Penubuhan Parti Politik

Bab 8 : Pilihan Raya
8.1 Perkembangan Pilihan Raya di Persekutuan Tanah Melayu
8.2 Proses Pilihan Raya Umum Pertama
8.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan
8.4 Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu

Bab 9 : Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
9.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan
9.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
9.3 Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka
9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

Bab 10 : Pemasyhuran Kemerdekaan
10.1 Pengertian Kemerdekaan
10.2 Persediaan Menyambut Pemasyhuran Kemerdekaan Negara
10.3 Detik Pemasyhuran Kemerdekaan Negara
10.4 Kesan Kemerdekaan terhadap Negara Kita
10.5 Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu

Bab 1 : Warisan Negara Bangsa
1.1 Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat
1.2 Ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka
1.3 Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-undang
1.4 Peranan Pemerintah dan Rakyat

Bab 2 : Kebangkitan Nasionalisme
2.1 Maksud Nasionalisme
2.2 Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat
2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia
2.4 Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
2.5 Kesedaran Nasionalisme di Negara Kita
2.6 Faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme
2.7 Perkembangan Nasionalisme
2.8 Kesan Perkembangan Nasionalisme

Bab 3 : Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di Negara Kita
3.1 Nasionalisme di Negara Kita Sebelum Perang Dunia
3.2 Latar Belakang Perang Dunia
3.3 Perang Dunia Kedua
3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik
3.5 Faktor Kedatangan Jepun ke Negara Kita
3.6 Dasar Pendudukan Jepun di Negara Kita
3.7 Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun
3.8 Perkembangan Gerakan Nasionalisme Tempatan dan Pendudukan Jepun
3.9 Keadaan Negara Kita Selepas Kekalahan Jepun

Bab 4 : Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita
4.1 British Military Administration (BMA)
4.2 Gagasan Malayan Union
4.3 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Malayan Union
4.4 Penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British
4.5 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sarawak
4.6 Penyerahan Sabah kepada Kerajaan British
4.7 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sabah

Bab 5 : Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.1 Latar Belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.2 Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.3 Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.4 Kesan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bab 6 : Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat
6.1 Kemasukan Pengaruh Komunis di Negara Kita
6.2 Ancaman Komunis di Negara Kita
6.3 Usaha Menangani Ancaman Komunis
6.4 Kesan Zaman Darurat terhadap Negara Kita

Bab 7 : Usaha ke Arah Kemerdekaan
7.1 Latar Belakang Idea Negara Merdeka
7.2 Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
7.3 Sistem Ahli
7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan
7.5 Penubuhan Parti Politik

Bab 8 : Pilihan Raya
8.1 Perkembangan Pilihan Raya di Persekutuan Tanah Melayu
8.2 Proses Pilihan Raya Umum Pertama
8.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan
8.4 Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu

Bab 9 : Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
9.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan
9.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
9.3 Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka
9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

Bab 10 : Pemasyhuran Kemerdekaan
10.1 Pengertian Kemerdekaan
10.2 Persediaan Menyambut Pemasyhuran Kemerdekaan Negara
10.3 Detik Pemasyhuran Kemerdekaan Negara
10.4 Kesan Kemerdekaan terhadap Negara Kita
10.5 Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu

Bab 1 : Warisan Negara Bangsa
1.1 Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat
1.2 Ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka
1.3 Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-undang
1.4 Peranan Pemerintah dan Rakyat

Bab 2 : Kebangkitan Nasionalisme
2.1 Maksud Nasionalisme
2.2 Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat
2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia
2.4 Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
2.5 Kesedaran Nasionalisme di Negara Kita
2.6 Faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme
2.7 Perkembangan Nasionalisme
2.8 Kesan Perkembangan Nasionalisme

Bab 3 : Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di Negara Kita
3.1 Nasionalisme di Negara Kita Sebelum Perang Dunia
3.2 Latar Belakang Perang Dunia
3.3 Perang Dunia Kedua
3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik
3.5 Faktor Kedatangan Jepun ke Negara Kita
3.6 Dasar Pendudukan Jepun di Negara Kita
3.7 Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun
3.8 Perkembangan Gerakan Nasionalisme Tempatan dan Pendudukan Jepun
3.9 Keadaan Negara Kita Selepas Kekalahan Jepun

Bab 4 : Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita
4.1 British Military Administration (BMA)
4.2 Gagasan Malayan Union
4.3 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Malayan Union
4.4 Penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British
4.5 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sarawak
4.6 Penyerahan Sabah kepada Kerajaan British
4.7 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sabah

Bab 5 : Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.1 Latar Belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.2 Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.3 Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948
5.4 Kesan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bab 6 : Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat
6.1 Kemasukan Pengaruh Komunis di Negara Kita
6.2 Ancaman Komunis di Negara Kita
6.3 Usaha Menangani Ancaman Komunis
6.4 Kesan Zaman Darurat terhadap Negara Kita

Bab 7 : Usaha ke Arah Kemerdekaan
7.1 Latar Belakang Idea Negara Merdeka
7.2 Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
7.3 Sistem Ahli
7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan
7.5 Penubuhan Parti Politik

Bab 8 : Pilihan Raya
8.1 Perkembangan Pilihan Raya di Persekutuan Tanah Melayu
8.2 Proses Pilihan Raya Umum Pertama
8.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan
8.4 Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu

Bab 9 : Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
9.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan
9.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
9.3 Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka
9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

Bab 10 : Pemasyhuran Kemerdekaan
10.1 Pengertian Kemerdekaan
10.2 Persediaan Menyambut Pemasyhuran Kemerdekaan Negara
10.3 Detik Pemasyhuran Kemerdekaan Negara
10.4 Kesan Kemerdekaan terhadap Negara Kita
10.5 Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu